จำนวนคนออนไลน์

Traffic data Start: 8-Jun-2015
Now: 14-Dec-2017, 03:26
Total site visits: 21985
  - Most: 95 22-Jan-2017
    •  Yesterday: 8
    •  Today: 1
- Unique Visitors -
  - Record: 64 21-Dec-2016
    •  Yesterday: 5
    •  Today: 1
- Online -
  - Record: 7 25-Jun-2017, 13:29
  - Most-Today: 1 03:26
  - Most-Yesterday: 1
  •  Now: 1

  Your IP:   54.91.38.173
เอ็นซีพีคอมพิวเตอร์สารภี ชม.