จำนวนคนออนไลน์

Traffic data Start: 8-Jun-2015
Now: 24-Oct-2017, 03:25
Total site visits: 21686
  - Most: 95 22-Jan-2017
    •  Yesterday: 11
    •  Today: 1
- Unique Visitors -
  - Record: 64 21-Dec-2016
    •  Yesterday: 6
    •  Today: 1
- Online -
  - Record: 7 25-Jun-2017, 13:29
  - Most-Today: 1 03:25
  - Most-Yesterday: 1
  •  Now: 1

  Your IP:   54.81.110.114
เอ็นซีพีคอมพิวเตอร์สารภี ชม.