จำนวนคนออนไลน์

Traffic data Start: 8-Jun-2015
Now: 20-Jul-2018, 10:04
Total site visits: 23509
  - Most: 95 22-Jan-2017
    •  Yesterday: 6
    •  Today: 2
- Unique Visitors -
  - Record: 64 21-Dec-2016
    •  Yesterday: 5
    •  Today: 2
- Online -
  - Record: 7 25-Jun-2017, 13:29
  - Most-Today: 1 09:35
  - Most-Yesterday: 2
  •  Now: 1

  Your IP:   54.224.2.123
เอ็นซีพีคอมพิวเตอร์สารภี ชม.